KOSZYK JEST
PUSTY

578899807

sklep@filmedio.pl

Regulamin

Zadaj pytanie o przedmiot
 •  

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Filmedio Piotr Peterwas 24-100 Puławy ul. Polna 1/56 i jej Klientami w sklepie internetowym www.filmedio.pl

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

 1. Przebieg procesu zamówienia

  • filmedio.pl oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
  • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
 2. Umowa kupna

  Przedstawienie asortymentu w sklepie filmedio.pl służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z filmedio.pl następuje w momencie, gdy przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

 3. Zawarcie umowy kupna - przedpłata

  Odmiennie do punktu 2.b., wybierając przedpłatę jako metodę płatności za zamówienie, umowa kupna zostaje zawarta już podczas przesłania przez filmedio klientowi informacji o wybranej metodzie płatności. Ta informacja zostanie przesłana w ciagu 24 godzin od złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie stanowi informacji o wybranej metodzie płatności. Przy wyborze przedpłaty do zapłaty wymagana jest kwota podana w przesłanej przez filmedio informacji o wybranej metodzie płatności, którą należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu otrzymania niniejszej informacji na podany w punkcie 8.d. numer konta bankowego. Za zgodny z terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności na naszym koncie. Jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni na konto podane w punkcie 8.d., zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 4. Limity zamówienia

  Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta filmedio kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny

  Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

 2. Koszty przesyłki

  Minimalna wartość zamówienia to 1 zł (bez kosztów przesyłki). Na terenie Polski koszty przesyłki są darmowe przy zamówieniach o wartości od 300 zł. Przy zamówieniach o wartości poniżej 300 zł cena przesyłki wynosi 15 zł. Jest to niezależne od wagi paczek i ich liczby. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

4. Dostawa

Filmedio dostarcza swoje towary tylko do konsumentów.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, filmedio zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy filmedio nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, filmedio może wypowiedzieć umowę. Wówczas sklep filmedio.pl powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, sklep filmedio.pl zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta filmedio.pl,  ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, filmedio przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z filmedio.pl. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością filmedio, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu bitiba.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z serwisem klienta.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę filmedio za pomocą poczty elektronicznej.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie filmedio w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, filmedio zwróci Klientowi poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy, a bez kosztu odesłania, (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez filmedio, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Filmedio Piotr Peterwas

24-100 Puławy

ul. Polna 1/56

 

 

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Filmedio nie ponosi kosztu zwrotu towaru.


Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i
odesłanie go na  adres: sklep@filmedio.pl

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

 

7. Metody płatności

 1. Metody płatności

  Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, karta kredytowa lub przelew na  konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, sklep filmedio.pl zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

 2. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

  Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

  Rachunek bankowy: BreBank
  Nr konta dla przelewów w PLN:

  83 1140 2004 0000 3702 6690 2077


  Odbiorca: Filmedio
  Adres odbiorcy: 24-100 Puławy ul. Polna 1/56
  Tytuł przelewu: numer zamówienia

  Zamawiający: Imię i nazwisko
  Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

 3. Koszty transakcji

  Przy wyborze płatności przez system PayPal będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości ustalonej przez serwis.

8. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych Klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

 

9. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

 

Stan prawny regulaminu sklepu: 01.04.2016r.


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl